Tytuł artysty malarza otrzymuje od Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie w 1985 r. a przyjęty do Polskiego Związku Plastyków w roku 1995.
Udział w ponad 100 wystawach krajowych, zagranicznych oraz aukcjach charytatywnych. Prace jego znajdują się w galeriach, muzeach oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i poza granicami.
Posiada nagrody i wyróżnienia, m.in. w 2005 roku nagroda Ministra Kultury i Sztuki za działalność artystyczną a w 2006 nagroda Prezydenta m. Krosna. Mieszka i tworzy w Krościenku Wyżnym k/ Krosna. Więcej... krynski.eu

Czytaj więcej